top of page

NAGE 

NO KATA

Formas de Projeção, desenvolvido por Jigoro Kano em 1885.

KATAME NO KATA

Formas de Domínio, desenvolvido por Jigoro Kano em 1885.

KODOKAN GOSHIN JUTSU

Princípios de Defesa Pessoal da Kodokan, desenvolvido pela Kodokan em 1956.

KIME NO KATA

Formas de Técnicas Decisivas, desenvolvido por Jigoro Kano em 1906.

JU

NO KATA

Formas de Gentileza e Flexibilidade, desenvolvido por Jigoro Kano em 1887.

ITSUTSU NO KATA

As cinco formas, desenvolvido por Jigoro Kano.

KOSHIKI

NO KATA

Formas Clássicas, desenvolvido por Jigoro Kano sobre técnicas da Kito-ryu.

bottom of page